Viskans Ordlista

Svenska Akademin har sin, vi har vår. Vi är de första att erkänna branschens svaghet för termer och ett ibland exkluderande fikonspråk. Därför bistår vi med en ordlista som förklarar de vanligaste uttrycken och termerna. Självklart gjord med glimten i ögat men också utifrån vetskapen att hos våra kunder är det många om beslutet. Då har alla rätten att förstå vad som sägs och skrivs. Håll till godo och tveka aldrig att fråga oss om det är något du inte hittar i ordlistan.

A-M

 • A/B-tester: Ett sätt att utvärdera olika varianter av t.ex. ett kassaflöde eller kampanjer. Genom att ställa olika alternativ mot varandra kan man på ett objektivt sätt utvärdera vad som fungerar bäst, oftast med målet att öka konverteringsgraden
 • Big Data: Konceptet att lagra i princip all information man har tillgänglig som data i en databas, ofta av typen NoSQL. Datat används för analys av t.ex. besökarmönster, konverteringsgrader, säljstatistik, riktad annonsering och så vidare.
 • CMS: Innehållshanteringssystem eller Content Management System är ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll som bilder, filmer och texter.
 • Cross Browser Compatibility: En samling tekniker som gör det möjligt att stödja många webbläsare av olika versioner trots att alla webbläsare inte stödjer alla funktioner och vissa saker fungerar olika i olika webbläsare. I vissa fall är det inte möjligt att få all funktionalitet att stödjas i alla webbläsare. Då kan man i stället skala bort viss funktionalitet på vissa webbläsare, så att det viktigaste ändå ser bra ut och fungerar för alla.
 • CTA: En Call To Action är en uppmaning att agera. Genom att på olika sätt tydliggöra för kunden vad nästa steg i flödet är, t.ex. att lägga produkten i korgen, kan man hjälpa besökaren att nå nästa mål. Det kan ibland vara en bra idé att ha ett primärt CTA och ett eller flera sekundära, där det primära kan vara att lägga produkten i korgen, och det sekundära kan vara att få mer information kring produkten. Genom att grafiskt rangordna det primära från de sekundära, styrs de kunder som är redo att agera till det primära, medans de som behöver mer assistans innan de är beredda att agera, ges en möjlighet att få det. En tumregel är att om man kisar när man tittar på en sajt, så att allt blir suddigt, så ska man ändå tydligt kunna urskilja vad som är primär CTA.
 • CXM: Customer Experience Management är ett samlingsnamn för strategier, tekniker och system som fokuserar på kundens upplevelse och kundens interaktion med företaget. CXM är ett relativt nytt buzzord som kan involvera tekniker så som CMS, Sociala media, automatiserad/personaliserad marknadsföring, men också tjänster såsom kundtjänst.
 • Design for conversion: Term som beskriver vikten av att en sajt är formgiven så att användaren på enklast och snabbast sätt gör det du vill att hen ska göra. Ofta försöker man personalisera sajten efter de elektroniska spår besökaren lämnar. Se också interaktionsdesign.
 • Distanshandel: Det övergripande begreppet där en kund beställer en vara för hemleverans utan att besöka en fysisk butik. Innefattar alltså både postorder och e-handel.
 • Flat design: Ett tydligt skifte i sajtdesign där man gått från skuggor och 3D till 2D och enkelhet. Tydligast illustrerat av designen på Windows 8 och när Apple släppte sitt nya iOS hösten 2013.
 • Gamification: Användandet av spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande, t.ex. inom e-handel och omnikanal. Det kan hjälpa till att öka interaktionen och användarens engagemang. Exempel på gamification kan vara användandet av avatarer och belöningar såsom badges (certifikat) och rewards får uppnådda mål, t.ex. att kunden interagerat på olika sätt. Dessa kan antingen vara rent virtuella eller leda till verkliga belöningar, t.ex. bonus, inbjudan till vip-kvällar eller en gratisprodukt.
 • GDPR: General Data Protection Regulation. En samling lagar som har till uppgift att skydda konsumenten inom EU. Huvudmotivet är att ge konsumenten fullständiga rättigheter till den information som finns lagrad om henne. Detta EU-direktiv kommer att gälla med full verkan från den 25e maj 2018.
 • Google Analytics: Analysverktyg som tillhandahålls av Google. GA, som det ofta också kallas, är gratis och lättanvänt och ger möjlighet att bl.a. mäta besökarantal, konverteringsgrad och uppsatta mål. GA har också inbyggda verktyg för A/B-testning.
 • Hosting: En tjänst där en leverantör driftar, underhåller och ansvarar för servrar och/eller system så kunden kan fokusera på sin egen verksamhet utan att oroa sig för tekniken.
 • Interaktionsdesign: En interaktionsdesigner arbetar med att skapa användarvänlighet på webben, förenkla interaktionen mellan människa och maskin. Se även Design for conversion och CTA.
 • Marketing automation: System som grundar sig i att man läser av kundens elektroniska fotspår som man sedan kan använda sig för kampanjer, erbjudande och att hitta nya kunder.
 • Mobile First: Ett sätt att bygga en responsiv webbplats som utgår från den enklaste designen för små skärmar, och i takt med att storleken ökar lägga på mer funktionalitet. Som tankesätt gör Mobile First att man tvingas identifiera och fokusera på det som är viktigast i första hand, och bygger sedan på med ytterligare funktionalitet i takt med att skärmstorleken ökar utifrån hur viktig den är.

N-Ö

 • NOSQL: Samlingsbegrepp för databaser som inte är traditionella SQL-databaser. De är ofta byggda med fokus på prestanda, skalbarhet och big data-konceptet. NoSQL-databaser finns i många varianter skräddarsydda för sina ändamål så som grafdatabaser, dokumentdatabaser och key-value stores.
 • Omnichannel / Multichannel: Medan multichannel handlar om att sälja i flera kanaler, så handlar omnichannel om att koppla ihop kanalerna så att kunderna kan röra sig fritt mellan kanalerna på sina villkor. Det handlar bl.a. om utlämning i butik, terminaler, t.ex. surfplattor, i butiken där det som inte finns i butiken kan beställas genom Internet och genom att låta mobilkunder hitta varorna man söker i närmsta butik.
 • OMS (Order Management System): I takt med att e-handeln växer blir effektiv orderhantering ett allt viktigare inslag i ett e-handelsföretags vardag. Viskan har från början varit mycket framstående på detta och det är en av grunderna i Viskan ETM att ha en effektiv orderhantering. Men ett OMS är så mycket mer än bara orderhantering. I det ingår också bland annat kundkommunikation och kampanjhantering.
 • Responsive Design: Ett sätt att bygga webbsidor så att de fungerar på alla enheter från mobiltelefoner till datorer. Med responsiva webbplatser förändras layouten beroende på skärmstorlek, och gör att man inte behöver underhålla separata sajter för mobiltelefoner, läsplattor och datorer.
 • Retargeting: Besökare som har visat ett intresse för en viss produkt genom att ha tittat på den eller lagt den i kundkorgen är värdefulla men lättflyktiga. Retargeting är ett sätt att nå de personerna, i webbutiken eller genom annonser på andra sajter, för att återuppväcka och bibehålla dess intresse genom riktad marknadsföring eller erbjudanden kring de produkterna.
 • SEO: Sökmotoroptimering eller Search Engine Optimization innebär att bygga informationsstrukturen och utforma texter på ett sätt som gör att sökmotorerna lätt kan hitta och värdera informationen, samt att kontinuerligt utvärdera resultaten.
 • SLA(Service Level Agreement):  En del av ett avtal som reglerar vad leverantören lovar av en tjänst. Löften kan t ex gälla säkerhet, tillgänglighet, tillhandahållande av statistik eller hur många kunder ett e-handelssystem kan hantera.
 • Social proofing:  Handlar om att dra nytta av kunders sociala status och förtroendekapital inom deras bekantskapskretser för att öka tilltron till sitt eget varumärke och dess värde. Bäst effekt får man ofta om man kan skapa en symbios, där ens varumärkes status samtidigt ökar kundens sociala status.
 • SMO: Optimering för sociala medier eller Social Media Optimization innebär att man använder, mäter och kontinuerligt utvärderar effekter och synergi mellan olika sociala medier för att öka bygga sitt varumärke och öka trafik till sin webbutik.
 • SQL (Structured Query Language): Ett standardiserat programspråk som används för hantera information som lagras i en databas.
 • Viskan ETM: Ecommerce Transaction Management-system är IT-system som syftar till att effektivisera flöden för e-handel, omnikanal och andra typer av digital handel. Dessa flöden innefattar bl.a. logistikjedjan, produkt- och mediahantering, integrationer och kundtjänst. Behovet av ett ETM-system är särskillt viktigt vid stora volymer och vid lösningar där flera olika system behöver kommunicera med varandra, t.ex. omnikanallösningar.
 • Viskan Streamline: Viskan har under nästan två decennier utvecklat lösningar för kunder med mycket höga krav: stora retailkedjor och varumärken som startat och utvecklat sina digitala satsningar med Viskans ETM-system för e-handel. Vi har byggt in mängder av funktioner som är nyttiga även för de som kanske bara har en eller ett par butiker men behöver starta eller utveckla sin webbnärvaro.